Kancelaria Notarialna

Notariusz
Piotr Dębicki
Tel. 22 546 82 63

Kancelaria Notarialna na Targówku Piotra Dębickiego mieści się w dzielnicy Targówek Mieszkaniowy w Warszawie przy ulicy Barkocińskiej 6 lok. 5. Lokalizacja Kancelarii zapewnia do niej dogodny dostęp zarówno osobom zmotoryzowanym, jak  i korzystającym z komunikacji miejskiej oraz pieszym. Przy budynku znajduje się przestronny, wygodny i bezpłatny parking.

Notariusz Piotr Dębicki dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną, oferując profesjonalną obsługę w ich zakresie, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.
Notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie lub w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności. Aby uzyskać informację w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów, wysokości opłat, należy skontaktować się bezpośrednio z Notariuszem, osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

"Z każdej sytuacji można znaleźć wyjście"

Czynności notarialne

Za czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. Notariusz zgodnie z art. 79 ustawy   z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności: Notariusz dokonuje następujących czynności :
 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane  z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych
  z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170);
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski
  o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

O mnie

Notariusz Piotr Dębicki
W 2013 roku ukończył studia prawnicze, posiada również tytuł magistra z dziedziny bankowości
i rachunkowości. Po zakończeniu aplikacji notarialnej
i zdanym egzaminie zawodowym, pełnił funkcję zastępcy notarialnego w warszawskiej kancelarii notarialnej. Jako notariusz rozpoczął swoją działalność w 2019 roku, otwierając Kancelarię Notarialną
w Warszawie w dzielnicy Targówek przy ulicy Barkocińskiej 6 lok. 5 (Targówek Mieszkaniowy). Ugruntowana pozycja Kancelarii Notarialnej, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przez Notariusza Piotra Dębickiego, daje gwarancję profesjonalnej i rzetelnej obsługi, a także najwyższej jakości świadczonych usług. Notariusz Piotr Dębicki z ogromnym zaangażowaniem wykonuje na rzecz klientów czynności notarialne, zapewniając – swoją wszechstronną wiedzą – najwyższe kompetencje.

Kontakt z nami

ul. Barkocińska 6 lok. 5
03-543 Warszawa Targówek

Godziny otwarcia

Poniedziałek : 9:00 – 17:00
Wtorek : 9:00 – 17:00
Środa : 9:00 – 17:00
Czwartek : 9:00 – 17:00
Piątek :  9:00 – 17:00

© Kancelaria Notarialna Piotr Dębicki
Polityka prywatności